หาดใหญ่   การแปลเอกสารเพื่อใช้ติดต่อทุกหน่วยงานของ 
ทางราชการในประเทศ และต่างประเทศ  หรือใช้ยื่นต่อสถานทูตฯ 
  สถานกงสุลฯ  ของประเทศต่างๆในประเทศไทย 

เชิญที่สำนักงแปล "ซี แอนด์ แอล" ระดับมืออาชีพ   เปี่ยมด้วย
คุณภาพ ถูกต้องตามหลักภาษา  ประสบการณ์ กว่า 35 ปี 
 รับรองคำแปล
โดยกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  เป็นสำคัญ
C & L Translation Office, providing you
 with the professional service of the 
experienced, and qualified translator.